Over ons

Over de Raad van kerken Emmen

Wij willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van kerken en aan de samenleving.
Wij doen dat van uit het geloof in God de Schepper, wiens heil zichtbaar is geworden in Jezus Christus en
wiens Geest bezielt en levend maakt. Wij respecteren de uitwerking van dit belijden in de onderscheiden kerkelijke tradities.

Dhr. D.Smit
Praeses
Dhr. J. Leinenga
Baptistengemeente De Bron
Leger des Heils
Vacant
Dhr. J. van Niejenhuis
Protestantse Gemeente Emmen, Emmen-Centrum-Odoorn, Grote Kerk
Protestantse Gemeente Emmen Emmen-Centrum, De Kapel
Vacant
Dhr. K. Gorter
Protestantse Gemeente Emmen, Emmen-Zuid, De Opgang
Dhr. A. Grit
Protestantse Gemeente Emmen, Emmermeer, Ichthus
Dhr. B. den Hamer
Nieuw-Apostolische Kerk
Protestante Gemeente Emmen Emmen-Oost, Schepershof
Vacant
Baptisten kerk het Baken
Vacant
rooms-katholieke parochie De Goede Herder
Vacant