Home en tweets by @Emmenraad
Links naar aangesloten kerken
Activiteiten agenda
Korte samenvatting afgelopen jaar
Contact
Uitgaven
Overige links
Artikeltjes uit Het Vierluik en Op Weg

Contact

Secretaris: Dhr. J.L.W. van Os, Laan van het Kwekebos 55, 7823KB Emmen                        
  emailadres  amdnaber@home.nl           
tel. 0591-628847    
Leden van het dagelijks bestuur: Dhr. D.Smit, voorzitter
Dhr. J.L.W. van Os, secretaris
Afgevaardigden:

Mw. G. Boegheim, Leger des Heils Dhr. K. Gorter, Protestantse Gemeente Emmen Emmen-Zuid, De Opgang Dhr. A. Grit, Protestantse Gemeente Emmen Emmermeer, Ichthus Dhr. B. den Hamer, Nieuw-Apostolische Kerk Dhr. J. de Jong, Protestantse Gemeente Emmen Emmen-Oost, Schepershof
Dhr. J. Leinenga, Baptistengemeente De Bron
Dhr. M. Nicolai, Protestantse Gemeente Emmen Emmen-Centrum, Grote Kerk
Mw. H. Zuidersma-Strijker, Protestantse Gemeente Emmen Emmen-Centrum, De Kapel
Dhr. J.L.W. van Os, R.K. Goede Herder Parochie Locatie St. Franciscus
Vacature, R.K. Goede Herder Parochie Locatie Gerardus Majella
Vacature, R.K. Goede Herder Parochie Locatie H. Paulus