Home en tweets by @Emmenraad
Links naar aangesloten kerken
Activiteiten agenda
Korte samenvatting afgelopen jaar
Contact
Uitgaven
Overige links
Artikeltjes uit Het Vierluik en Op Weg

Contact

Secretaris: Dhr. J.L.W. van Os, Laan van het Kwekebos 55, 7823KB Emmen                        
  emailadres  amdnaber@home.nl           
tel. 0591-628847    
Leden van het dagelijks bestuur: Dhr. D.Smit, voorzitter
Dhr. J.L.W. van Os, secretaris
Afgevaardigden:

Dhr. J. Leinenga, baptistengemeente De Bron
Dhr. D. Lubbers, Nieuw-Apostolische Kerk
Dhr. F. Dukers, HutgemeenschapDhr. M. Nicolai, Protestantse Gemeente Emmen Emmen-Centrum, Grote Kerk
Dhr. K. Gorter, Protestantse Gemeente Emmen Emmen-Zuid, De Opgang 
Dhr. A. Grit, Protestantse Gemeente Emmen Emmermeer, Ichthus 
Mw. A. Koster-Bult, Protestantse Gemeente Emmen Emmen-Oost, Schepershof 
Mw. H. Zuidersma-Strijker, Protestantse Gemeente Emmen Emmen-Centrum, De Kapel
Dhr. J.L.W. van Os, R.K. Goede Herder Parochie Locatie St. Franciscus
Vacature, R.K. Goede Herder Parochie Locatie Gerardus Majellaparochie
Vacature, R.K. Goede Herder Parochie Locatie H. Paulus
Vacature, Leger des Heils