Home en tweets by @Emmenraad
Links naar aangesloten kerken
Acitviteiten agenda
Korte samenvatting afgelopen jaar
Contact
Uitgaven
Overige links

Contact

Secretaris: Dhr. J.L.W. van Os, Laan van het Kwekebos 55, 7823KB Emmen                        
  emailadres  amdnaber@home.nl           
tel. 0591-628847    
Leden van het dagelijks bestuur: Dhr. D.Smit, voorzitter
Dhr. J.L.W. van Os, secretaris
Dhr. M. Nicolai, penningmeester
Afgevaardigden: Dhr. D.Smit, baptistengemeente De Bron
Dhr. J.L.W. van Os,
R.K. Goede Herder Parochie Locatie St. Franciscus
Dhr. M. Nicolai, Protestantse Gemeente Emmen Emmen-Centrum, Grote Kerk
Dhr. D. Lubbers,
Nieuw-Apostolische Kerk
Dhr. F. Dukers, Hutgemeenschap
Dhr. K. Gorter, Protestantse Gemeente Emmen Emmen-Zuid, De Opgang 
Dhr. A. Grit, Protestantse Gemeente Emmen Emmermeer, Ichthus 
Mw. A. Koster-Bult, Protestantse Gemeente Emmen Emmen-Oost, Schepershof 
Mw. H. Zuidersma-Strijker, Protestantse Gemeente Emmen Emmen-Centrum, De Kapel
Vacature, R.K. Goede Herder Parochie Locatie Gerardus Majellaparochie
Vacature, R.K. Goede Herder Parochie Locatie H. Paulus
Vacature, Baptisten gemeente Het Baken
Vacature, Servisch Orthodoxe Kerk
Vacature, Leger des Heils