Home en tweets by @Emmenraad
Links naar aangesloten kerken
Activiteiten agenda
Korte samenvatting afgelopen jaar
Contact
Uitgaven
Overige links
Artikeltjes uit Het Vierluik en Op Weg

Activiteiten agenda

Van de Raad van Kerken mag verwacht worden dat deze op een breed terrein activiteiten ontplooit in de samenleving.
Het gaat immers niet alleen om het vieren, maar ook om aandacht voor elkaar.

Week van gebed voor eenheid:
In de week van 16 – 23 januari wordt voor de 22e keer de week van gebed voor eenheid gehouden.
Het thema van dit jaar is “Licht in het donker” In Emmen worden traditiegetrouw ook een aantal vieringen gehouden:Op 16 januari is er om 10.00 uur een viering van de PGEmmermeer en de Goede Herderparochie ( R.K.) in de Pauluskerk aan de Meerstraat.
Na de viering wordt deze zo snel mogelijk op Youtube geplaatst.
U gaat naar de site van Youtube (https://www.youtube.com)
en typt in de zoekbalk: pastoor Stiekema en dan komt u bij de viering terecht.

Ook op 16 januari is er in de Opgang een viering van de PGEmmen – Zuid, de Baptisten gemeente De Bron en het Leger des Heils.
Deze is te volgen via kerkomroep De Opgang.

In de Schepershof wordt de week van gebed afgesloten op 23 januari met een viering waarin voorgaan Ds. Door – Elske Cazemier en ds. Janneke de Valk. Medewerking is er dan van Hans van Os ( Goede Herderparochie), en het muzikale gedeelte wordt verzorgd door Ineke en Fokke Brouwer en Geert Jan Olijslager. Deze dienst is te volgen via kerkomroep en Youtube.


Namens de Raad,

Hans van Os