Home en tweets by @Emmenraad
Links naar aangesloten kerken
Acitviteiten agenda
Korte samenvatting afgelopen jaar
Contact
Uitgaven
Overige links

Activiteiten agenda

Agenda voor het komend seizoen 2019 - 2020

o    Zondag 23 juni: Processie Barger-Oosterveld

o    Zondag 7 juli: Full colourviering in de Grote Kerk

o    Zondag 1 september bent u allen uitgenodigd voor 'Kerken bij elkaar' in de Nieuw Apostolische Kerk

o    Dinsdagavond 24 september: Oecumenelezing in de Grote Kerk

o    Pasen: Vroeg-op-Pasen viering in de Grote Kerk

 

Wat willen we nog meer doen?     

o    Als thema voor komend jaar is gekozen voor "onderwijs", wat doen de diverse kerk- en geloofsgemeenschappen op dit gebied? Hierbij wordt gedacht aan Bijbelonderricht, cathegese en Bijbelleeskringen.                                                                                                                                                                                                          

o    Wellicht kunnen in het kader van de Week van gebed voor de eenheid van de Christenen ook initiatieven worden ontwikkeld in Emmen-Centrum      

o    We hebben plannen om komend jaar een torentocht of kerkentocht te organiseren. Er moeten eerst nog wel een aantal trekkers worden gevonden.