Kerken in EMmen

De Bron

De Bron is een Baptistengemeente, lid van de unie van Baptisten. In de Bron zijn niet alleen leden van de gemeente welkom maar ook vrienden, bekenden en belangstellenden. We geloven dat God van ons houdt en dat willen we graag met anderen delen. Wilt u een keer een dienst meemaken? Loop dan gerust bij ons binnen, u bent van harte welkom!

de Christelijk Gereformeerde kerk

CGK Emmen is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Evangelische gemeente

De Evangelische Gemeente is een charismatisch kerkgenootschap, een moderne gemeente waarin Jezus Christus een centrale plaats inneemt. Door Hem voelen we ons verbonden met elkaar en groeien naar een eenheid die ons onderscheidt van de wereld om ons heen. Wij ervaren dat de Geest van God ons hiervoor de nodige kracht geeft.

De Goede Herderkerk

Wij zijn een christelijke kerkgemeente in Emmen. Bovenstaande boodschap dragen wij uit. U bent van harte welkom bij een dienst of een andere activiteit.

De Kapel

Het evangelie is de boodschap van Gods gunst voor jou. Het is Gods uitnodiging om in verbinding met Hem door het leven te gaan. Het is Gods belofte je leven tot leven te brengen.

Het leven, sterven en de opstanding van Jezus Christus, die heeft geleid tot de uitstorting van Gods Heilige Geest over mensen, is de zekerheid achter die boodschap.

Er zijn geen voorwaarden, ieder mag zo instappen; het vraagt alleen je vertrouwen in de woorden en het leven van Jezus en dat je met Hem op weg gaat naar een niet altijd makkelijker, wel dieper en echter leven.

Kom en ga met ons mee op weg!

De Opgang

De Protestantse Gemeente Emmen Zuid wil een moderne, gastvrije, open en missionaire kerkelijke gemeente zijn waar we geloof, hoop en liefde met iedereen willen delen. Daar zijn we als kerkelijke gemeente op aanspreekbaar.

Dat we dat willen hebben we omschreven in een missie en visie die u op de volgende pagina kunt lezen. Gastvrijheid speelt daarbij een belangrijke rol.

We willen ook vooral een missionaire gemeente zijn. Ook wel ‘Kerk naar buiten’ genoemd. Missionair zijn wil daarbij ook zeggen: een open, gastvrije, oecumenisch georiënteerde kerkelijke gemeenschap zijn. Maatschappelijk betrokken, een kerk midden in ons dorp en de wijken. Dus een kerk van en voor die wijken. Bargeres, Delftlanden, Rietlanden, Sandur en Zuidbarge. En ook daarbuiten. We proberen actief en creatief, sociaal en mentaal verbindingen te leggen tussen geloof, eigentijdse cultuur en maatschappij.

De Schepershof

Onze gemeente wil zijn als een regenboog, veelkleurig, niemand uitsluitend, vertrouwend op God en zijn beloften, met een open blik naar de wereld.

De wegwijzer

Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van de levende God.
Hij betaalde onze schuld aan het kruis.
Hij komt spoedig terug.
Hij is Heer.

Franciscuskerk

Wij zijn de rooms-katholieke parochie van De Goede Herder in het Drentse Emmen en Erica.

‘Zoek, en je zult vinden.

Klop, en er zal voor je worden open gedaan.

Want ieder die vraagt, krijgt,

En wie zoekt, vindt

En voor wie klopt, zal worden opengedaan.’

(Matteüs 7,7)

Gerardus Majellakerk

Wij zijn de rooms-katholieke parochie van De Goede Herder in het Drentse Emmen en Erica.

‘Zoek, en je zult vinden.

Klop, en er zal voor je worden open gedaan.

Want ieder die vraagt, krijgt,

En wie zoekt, vindt

En voor wie klopt, zal worden opengedaan.’

(Matteüs 7,7)

Grote of Pancratiuskerk

We laten u op deze site graag zien wie wij zijn en waar we mee bezig zijn. Op deze pagina alvast een korte presentatie van wat u van ons als geloofsgemeenschap kunt verwachten,  welke onze inspiratiebronnen zijn en hoe we dit met elkaar inhoud en vorm proberen te geven.

We zijn een open geloofsgemeenschap  met een progressief-vrijzinnige signatuur, met veel nadruk op ruimte voor ieders eigen persoonlijke geloofsinbreng, om met elkaar een weg te zoeken tussen ‘tijdgeest en Geest’.
Belangrijk vinden we dat we ons willen laten inspireren, bemoedigen en uitdagen door de bijbelse verhalen, symbolen en rituelen. Tegelijkertijd willen we een open oog en oor hebben voor de betekenis daarbij van cultuur, muziek en kunst.
We willen ons richten op de oeroude waarden ‘goedheid’ en ‘waarheid’, maar niet zonder aandacht voor ‘schoonheid’.
Daarom is er veel geïnvesteerd in de restauratie van ons kerkgebouw en orgel (beide monument), tot een waardige en ademende ruimte voor het vieren van de eredienst, tegelijkertijd een ruimte die kan functioneren als een ideale locatie voor professionele exposities, concerten en symposia.
Mede dankzij de Stichting Grote Kerk Cultureel, medegebruiker van ons kerkgebouw, zijn we een ‘inloopkerk’ geworden, het gehele jaar vier middagen per week geopend, met wisselende exposities en met een stiltehoek waar intensief gebruik van gemaakt wordt.
De geloofsgemeenschap in de Grote Kerk weet zich erfgenaam van de hervormde dorpsgemeente, die zoals de meeste Drentse ‘zand’gemeenten eeuwenlang van vrijzinnige signatuur was.
Nu zijn we een dorpskerk/citykerk (hoe u het wilt noemen) met leden vanuit heel verschillende achtergronden en tradities, van geografisch dichtbij tot van ver. Zij hebben gemeen dat ze voor geloofsruimte kiezen en daarbij niet bang zijn voor de tijdgeest, maar wel uitgedaagd en bemoedigd willen worden door de Geest.
De Protestantse Wijkgemeente Grote Kerk Emmen-Odoorn is aangesloten bij de VVP, de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten.

Het baken

Baptistengemeente Emmen het Baken (Wijk Angelslo) is een hechte geloofsgemeenschap voor (en van) jong en oud.

Het fundament van onze gemeente is Jezus Christus, aan wie God’s wil is geopenbaard. Alhoewel het besef aanwezig is dat het evangelie niet leeftijd gebonden is, leggen we de nadruk op iedereen die inhoudelijk God wil leren kennen in wat Hij kan betekenen in zijn/haar leven. God heeft immers ons in het hier en nu geplaatst om dienstbaar te zijn in Zijn schepping.

Leger des Heils

Is een kerkelijke gemeente van het Leger des Heils. De Bijbel, Gods Woord staat centraal, er is ruimte voor ontmoeting. Ons korps probeert handen en voeten te geven aan het Evangelie, de Blijde Boodschap van Jezus! We werken intensief samen met vrijwilligers van andere kerken om in WOORD en DAAD zichtbaar te zijn in deze wereld.

Nieuw-Apostolische Kerk

De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland maakt deel uit van de internationale Nieuw-Apostolische Kerk en ziet zich als deel van de kerk van Christus, die bestaat uit alle christenen die gedoopt zijn en Jezus Christus belijden.

Belangrijke kernwaarden van haar geloof zijn de zending van apostelen in de huidige tijd en de spoedig verwachte wederkomst van Jezus Christus.

In Nederland telt de kerk ongeveer 10.000 leden, verdeeld over 56 kerkgemeenten. Onderdeel van het Nederlandse kerkgebied zijn ook kerkgemeenten in Aruba, Belgie, Bonaire, Curacao, Malta en Suriname.

Wereldwijd kent de kerk circa 9 miljoen leden in kerkgemeenten op alle continenten.

De Nieuw-Apostolische Kerk hecht grote waarde aan de eigen verantwoordelijkheid van haar leden. ieder lid is tegenover God persoonlijk voor zijn gedrag verantwoordelijk. Een duidelijke oriëntatie bieden het evangelie van Jezus Christus en de waarden uit de Tien Geboden.

Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Wij zijn de rooms-katholieke parochie van De Goede Herder in het Drentse Emmen en Erica.

‘Zoek, en je zult vinden.

Klop, en er zal voor je worden open gedaan.

Want ieder die vraagt, krijgt,

En wie zoekt, vindt

En voor wie klopt, zal worden opengedaan.’

(Matteüs 7,7)

Pauluskerk

Wij zijn de rooms-katholieke parochie van De Goede Herder in het Drentse Emmen en Erica.

‘Zoek, en je zult vinden.

Klop, en er zal voor je worden open gedaan.

Want ieder die vraagt, krijgt,

En wie zoekt, vindt

En voor wie klopt, zal worden opengedaan.’

(Matteüs 7,7)

PKN Ichtus

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Emmermeer te Emmen, deze kerk wordt ook wel de Ichthus Gemeente genoemd, omdat alle activiteiten meestal plaats vinden in het kerkgebouw Ichthus.

Op de verschillende pagina’s is er informatie te lezen over deze geloofsgemeenschap, over de Kerkdiensten, over de diverse ambtsgroepen, commissies en verenigingen en wat er zoal verder aan activiteiten worden georganiseerd.

Stadskerk Emmen

Wij zijn een moderne, dynamische kerk in het centrum van Emmen.
Als kerk geloven we wat in de Bijbel staat en dat Jezus, Zoon van God, ons samenbindt.
God houdt van ons en is op zoek naar ons, naar jou en dat willen we graag uitdragen als kerk. Hij heeft een plan met jouw leven.