Raad van kerken Emmen

Over ons.

Wij willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van kerken en aan de samenleving.Wij doen dat van uit het geloof in God de Schepper, wiens heil zichtbaar is geworden in Jezus Christus en wiens Geest bezielt en levend maakt. Wij respecteren de uitwerking van dit belijden in de onderscheiden kerkelijke tradities.

Laatste nieuws.

Kerken in Emmen.

Baptisten Kerk
Hesselterbrink 2, 7812 EA Emmen

Baptisten Kerk
Meerstraat 36, 7815 XH Emmen

Baptisten Kerk – vacant
Kerspellaan 2, 7824JG Emmen