Correspondentieadres:
Laan van het Kwekebos 55
7823 KB Emmen
tel.(0591) 628847 of
e-mail : amdnaber@home.nl  

De plaatselijke Raad van Kerken heet u welkom op deze site…

Home
Aangesloten kerken
Hoe werkt de raad?
Links

mededelingen en
activiteiten:

kerkbrieven
nieuwsflitsen
jaarverslagen
activiteiten/
mededelingen

komende vieringen
nieuwsflitsen

Woensdag 28 maart 2018: Het boekje “Een pelgrimage van
 vrede en gerechtigheid” werd overhandigd aan wethouder Kleine.


Ruim twee ton subsidie voor Stichting op 't Stee in Emmen
Stichting Op 't Stee krijgt twee ton subsidie (foto: Stichting op 't Stee)