Correspondentieadres:

Houtweg 203
7823 PM Emmen
tel.0591/627167 of
e-mail :baptist@hetnet.nl

De plaatselijke Raad van Kerken heet u welkom op deze site…

Home
Aangesloten kerken
Hoe werkt de raad?
Links

mededelingen en
activiteiten:

kerkbrieven
nieuwsflitsen
jaarverslagen
activiteiten/
mededelingen

komende vieringen
Komende vieringen