Correspondentieadres:
Laan van het Kwekebos 55
7823 KB Emmen
tel.(0591) 628847 of
e-mail : amdnaber@home.nl  

De plaatselijke Raad van Kerken heet u welkom op deze site…

Home
Aangesloten kerken
Hoe werkt de raad?
Links

mededelingen en
activiteiten:

kerkbrieven
nieuwsflitsen
jaarverslagen
activiteiten/
mededelingen

komende vieringen
Het Leger des Heils, een betrokken lid van de Raad.

Het leger des Heils is een internationale , christelijke organisatie met meer dan een miljoen heilssoldaten, werkzaam in 123 landen en n meer dan 100.000 werknemers.

Het is zowel een kerk als een maatschappelijke organisatie, die grote bekendheid geniet door het vele sociale werk op grote schaal.

De Boodschap is gebaseerd op de Bijbel en de opdracht is om het evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam nood te lenigen, zonder aanziens des persoons.

Het Leger des Heils gelooft dat ,mensen er toe doen…
Daarom wordt iedereen geholpen, ongedacht achtergrond, geloof, huidskleur of geaardheid.

Het Leger des Heils is werkzaam in vele vormen van ( sociale) hulpverlening

Ook in Emmen is een korps actief met een eigen service gebouw dat u aan de van Schaikweg vindt. Dit service centrum is de plaats, waar u welkom bent voor gesprekken, een kopje koffie etc

Maar er is ook een goede winkel met gesorteerde kleding etc. Op de inloopmorgens bent U meer dan van harte welkom.

Gegevens: Service Centrum Leger des Heils- van Schaikweg 48-49 7811 KK Emmen tel.0591-616655.

U ziet het ook op www.legerdesheils-emmen.com

De majoors van Hese hopen u te ontmoeten.