Correspondentieadres:

Houtweg 203
7823 PM Emmen
tel.0591/627167 of
e-mail :baptist@hetnet.nl

De plaatselijke Raad van Kerken heet u welkom op deze site…

Home
Aangesloten kerken
Hoe werkt de raad?
Links

mededelingen en
activiteiten:

kerkbrieven
nieuwsflitsen
jaarverslagen
activiteiten/
mededelingen

komende vieringen

Hoe werkt de raad?

Er is een dagelijks bestuur , bestaande uit :
Mevr. E. Schut-Westhuis, voorzitter,
Dhr. J. Baptist, secretaris,
Dhr. H. van Os, penningmeester
Dhr. D. Lubbers.


De raad is te bereiken via het adres: Houtweg 203 7823 PM Emmen tel.0591/627167 of
via een e-mail baptist@hetnet.nl
9 x per jaar vergadert de Raad van Kerken om over gezamenlijke punten te praten.

Welke activiteiten worden gedaan door de Raad van Kerken Emmen?

Zie voor de juiste data van de activiteiten het eerste blad van deze site onder het hoofdje ACTIVITEITEN