Correspondentieadres:
Laan van het Kwekebos 55
7823 KB Emmen
tel.(0591) 628847 of
e-mail : amdnaber@home.nl  

De plaatselijke Raad van Kerken heet u welkom op deze site…

Home
Aangesloten kerken
Hoe werkt de raad?
Links

mededelingen en
activiteiten:

kerkbrieven
nieuwsflitsen
jaarverslagen
activiteiten/
mededelingen

komende vieringen

Hoe werkt de raad?

Er is een dagelijks bestuur , bestaande uit :
Mevr. E. Schut-Westhuis, voorzitter,
Dhr. H. van Os, secretaris,
Dhr. H. van Os, penningmeester
Dhr. D. Lubbers.


De raad is te bereiken via het adres: Laan van het Kwekebos 55, 7823 KB Emmen tel.(0591) 628847 of
via een e-mail amdnaber@home.nl
9 x per jaar vergadert de Raad van Kerken om over gezamenlijke punten te praten.

Welke activiteiten worden gedaan door de Raad van Kerken Emmen?

Zie voor de juiste data van de activiteiten het eerste blad van deze site onder het hoofdje ACTIVITEITEN