Correspondentieadres:
Laan van het Kwekebos 55
7823 KB Emmen
tel.(0591) 628847 of
e-mail : amdnaber@home.nl  

De plaatselijke Raad van Kerken heet u welkom op deze site…

Home
Aangesloten kerken
Hoe werkt de raad?
Links

mededelingen en
activiteiten:

kerkbrieven
nieuwsflitsen
jaarverslagen
activiteiten/
mededelingen

komende vieringen
 De raad van Kerken in Emmen streeft naar:
  1. Het houden van gezamenlijke vergaderingen, bijeenkomsten en vieringen.
  2. Uitvoeren van taken ten dienste van de samenleving, waar mogelijk samen met andere
    instellingen en organisaties.
  3. Gezamenlijke bezinning op en studie rondom vragen van het christelijk geloof en geloofspraktijk.

Uitgangspunten en doelstelling van de plaatselijke Raad van Kerken: