Correspondentieadres:

Houtweg 203
7823 PM Emmen
tel.0591/627167 of
e-mail :baptist@hetnet.nl

De plaatselijke Raad van Kerken heet u welkom op deze site…

Home
Aangesloten kerken
Hoe werkt de raad?
Links

mededelingen en
activiteiten:

kerkbrieven
nieuwsflitsen
jaarverslagen
activiteiten/
mededelingen

komende vieringen
 De raad van Kerken in Emmen streeft naar:
  1. Het houden van gezamenlijke vergaderingen, bijeenkomsten en vieringen.
  2. Uitvoeren van taken ten dienste van de samenleving, waar mogelijk samen met andere
    instellingen en organisaties.
  3. Gezamenlijke bezinning op en studie rondom vragen van het christelijk geloof en geloofspraktijk.

Uitgangspunten en doelstelling van de plaatselijke Raad van Kerken:

Kerkbrief Raad van Kerken Emmen

De Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen geeft maandelijks een Kerkbrief uit met allerlei interessante informatie. Die informatie gaat niet alleen over de eigen Kerk, maar ook is er informatie van andere kerken te vinden en informatie die voor veel mensen interessant kan zijn.

Wilt U deze gratis nieuwsbrief maandelijks ontvangen klik dan hier

Geef hier uw e-mail adres en klik op verzenden.